Resmi Web Sitesi

Prof. Dr. Azim ÖZTÜRK'ün kişisel web sitesine hoşgeldiniz. İrtibata geçmek için en alttaki telefon, faks, eposta ve adres bilgilerini kullanabilirsiniz.

Prof. Dr. Azim ÖZTÜRK

HAKKINDA

Prof.Dr.Azim ÖZTÜRK

EĞİTİM BİLGİLERİ VE AKADEMİK AŞAMALARI

Profesör : 2003, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, İşletme Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çukurova Üniversitesi

Doçentlik  : 1997, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, İşletme Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çukurova Üniversitesi

Doktora : 1991-1994, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı, İşletme Bölümü, Bilimler Enstitüsü Çukurova Üniversitesi

Yüksek Lisans : 1989-1991, İşletme Anabilim Dalı, Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi

Lisans : 1984-1989, İşletme Bölümü (İngilizce), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çukurova Üniversitesi

 

AKADEMİK VE İŞ DENEYİMLERİ

2016 Haziran – Devam Ediyor
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı
2014 Kasım-2015 Haziran : Dekanlık
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, ADANA
2014 Kasım-2015 Haziran: Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
2014 Kasım-2015 Haziran: Üniversite Senato Üyeliği
Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
2004-2014 : Belediye Başkanlığı
Seyhan Merkez İlçesi, ADANA
2010-2014 : Genel Başkan Yardımcılığı
Türk Dünyası Belediyeler Birliği, İSTANBUL
2003-2004 : Başbakanlık, İdareyi Geliştirme Başkanlığı
Başbakanlık, ANKARA
2003 : Profesör
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı
2002-2003 : Danışmanlık
TÜBİTAK-ÜSAM (Üniversite - Sanayi Ortak Araştırma Merkezi) TÜBİTAK - Çukurova Üniversitesi

1999-2000 : Misafir Öğretim Üyesi
İşletme Fakültesi Syracuse Üniversitesi, New York, USA
1997-2003 : Doçent
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

1996-1997  : Başbakanlık Danışmanlığı
Başbakanlık, ANKARA

1996-1997 : Memur-Sen Konfederasyonu
Adana Kurucu İl Temsilciliği

1995-1996 : Eğitim-Bir Sendikası
Adana Kurucu Şube Başkanlığı

1995-1997 : Yardımcı Doçent
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

1994-1995  : Doktora Araştırma Görevlisi
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,  Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

1994-1995 : Araştırma Projesi Komisyon Üyeliği
Mahalli İdareler Eğitim Araştırma Geliştirme Merkezi DPT, ANKARA

1993-1994 : Özel İhtisas Komisyon Üyeliği
DPT, Mahalli İdareler ve Büyükşehir Yönetimi Özel İhtisas Komisyonu, ANKARA

1992-1993  : Araştırma Bölge Koordinatörlüğü
Başbakanlık, Aile Araştırma Kurumu, ANKARA
1989-1994 : Araştırma Görevlisi
Çukurova Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,  Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

 

EĞİTİM VE ÖĞRETİM FAALİYETLERİ

Lisans Düzeyinde Okuttuğu Dersler
Küreselleşen Dünyada Yöneticilik (Türkçe)
İşletme Bilimine Giriş I,II (Türkçe ve İngilizce)
Yönetim ve Organizasyon (Türkçe ve İngilizce)
İnsan Kaynakları Yönetimi (Türkçe ve İngilizce)
Yönetimde Örnek Olay Çalışması
Girişimcilik (Türkçe)
Örgüt Geliştirme ve Değişim (Türkçe)
Uluslararası Yönetim (Türkçe)
Lisans Üstünde Okuttuğu Dersler
Uluslararası Yönetim (İng)
Örgütsel Davranış (İng)
Örgüt Geliştirme ve Değişim Yönetimi (İng)
Toplam Kalite Yönetimi (Trk)
Örgütsel İletişim (İng)
Yüksek Lisans Öğrenci Danışmanlığı
Yüksek Lisan Bitirmiş (15 Öğrenci)
Doktora Bitirmiş (7 Öğrenci)
Tez Aşamasında : 1 yüksek lisans öğrencisi, 1 doktora öğrencisi
Ders Aşamasında : 10 öğrenci

 

YABANCI LİSAN

İngilizce, iyi derecede konuşma, yazma, okuma, anlama (1 yıl İngilizce hazırlık ve lisans düzeyindeki derslerin %65 ini İngilizce olarak almıştır ve 1 yıl ABD’de Syracuse Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuştur.)

ESERLERİ

Temel İşletmecilik Bilgisi

 

İnsan Kaynakları Yönetimi

 

Yerel Yönetim Modeli

21. yüzyıl Türkiye'si için...

Mahalli İdareler

Ticaret ve turizm öğretimi okulları için...

Küreselleşen Dünyada Yöneticilik

Doç.Dr.Azim ÖZTÜRK: Sanayi toplumu ile insanlığın yaşadığı yenilenme, değişim ve dönüşüm süreci ve ekonomi...

Örgüt Geliştirme

Doç.Dr.Azim ÖZTÜRK: İşletmeler açısından,hem çeşitli sorunların hem de bir takım fırsat ve imkanları...

GALERİ